Sklep internetowy działający pod adresem www.vestersoft.pl prowadzony jest przez firmę
Vestersoft
Michał Chojkowski
ul. Bohaterów Monte Cassino 40/61
41-219 Sosnowiec
NIP 644-289-74-96
REGON 278159417
Tel: 32 263-47-41
Nr ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca: 53112
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kontakt@vestersoft.pl, formularz kontaktowy na stronie http://vestersoft.pl/kontakt.php lub telefonicznie pod numerami: 32 263-47-41 lub 607 374 373.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.Składanie zamówień:
1. Zamawiającymi mogą być tylko: przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807) oraz osobowości prawne np: szkoły, przedszkola, organy administracji państwowej i samorządowej oraz fundacje.
Uwaga! Sklep nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę interetową www.vestersoft.pl lub telefonicznie.
3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Zamawiającego do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.
4. Koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych, sprzedający skontaktuje się z zamawiającym celem ich uzupełnienia lub też, jeżeli stwierdzi że dane są nieprawidłowe - zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
5. Sklep zastrzega,że może nie przyjąć zamówienia bez podania przyczyn.
6. Po złożeniu Zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
7. Wypełniając formularz Zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych tylko i wyłącznie celem dostarczenia towaru i rozliczenia złozonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z póź. zm.).
Dane osobowe przechowywane są w siedzibie firmy Vestersoft Michał Chojkowski. Dane są poufne i nie są ujawniane osobom trzecim. Sklep internetowy nie przechowuje danych danych osobowych.

II.Realizacja Zamówień:
1. Realizacja przyjętego Zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku Zamówień „przedpłata na konto” - z chwilą wpływu środków na konto bankowe Sklepu,
- w przypadku opcji „za pobraniem” - z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta,
- w przypadku opcji „faktura 7-dniowa” - z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta,
2. Klient ma możliwość zrezygnowania ze zlożonego Zamówienia informując Sklep telefonicznie lub e-mailem o chęci rezygnacji z Zamówienia
3. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. pod adres wskazany w formularzu Zamówienia, lub też pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w Zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości Zamówienia i sposobu płatności.
- w przypadku wyboru opcji "Wersja elektroniczna przedpłata na konto" oraz "Wersja elektroniczna Faktura 7-dniowa" przesyłka jest darmowa
- w przypadku wyboru opcji "Wersja CD przedpłata na konto" oraz "Wersja CD Faktura 7-dniowa" wynosi 7,00 PLN
- w przypadku wyboru opcji "Wersja CD Za pobraniem" wynosi 15,00 PLN
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy
1. Czas po jakim Klient otrzyma Zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji Zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania Zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczą.
Przesyłki dostarcza Poczta Polska:
- przesyłka priorytetowa, czas dostawy do 2. dni od daty nadania.

V. Płatności
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT 23%. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówione towary:
- przy odbiorze - należność pobiera listonosz;
- przelewem bankowym na konto sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odeśłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres:
Vestersoft Michał Chojkowski
ul. Bohaterów Monte Cassino 40/61
41-219 Sosnowiec
3. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub zwróci pieniądze w ciągu 5 dni roboczych od czasu uznania reklamacji.
4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Zamówionego towaru. Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy towar zostanie zwrócony kompletny. Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu oraz kosztów przesyłki, w ciągu 14 dni, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w Zamówieniu. Towar nie kompletny zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

VII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązny do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania Zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Vestersoft Michał Chojkowski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie istotnych postyanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.