Program wspomagający monitorowanie rozwoju dziecka

Ocena przedszkolaka

CENA: 164zł  Dodaj do koszyka


Program komputerowy przygotowany dla pedagogów zawierający zbiór arkuszy obserwacyjnych, pozwalających zorientować się na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko w wieku przedszkolnym.


Dodatkowo:

  • Opłata za program jest jednorazowa i stanowi jedyny koszt użytkowania programu. Wszystkie aktualizacje są darmowe.
  • Istnieje możliwość wykonania bezpłatnie drobnych zmian w programie.
  • Wykonujemy wersje dedykowane programu wedle życzenia klienta.
  • W przypadku problemów z instalacją programu mogą Państwo bezpłatnie skorzystać ze zdalnej pomocy. Więcej informacji o usłudze: Pomoc zdalna
  • Istnieje możliwość przygotowania krótkiej prezentacji lub szkolenia za pomocą zdalnego połączenia. Więcej o usłudze: Pomoc zdalna

Program komputerowy przygotowany dla pedagogów zawierający zbiór arkuszy obserwacyjnych, pozwalających zorientować się na jakim etapie rozwoju znajduje się dziecko w wieku przedszkolnym. Program umożliwia prześledzenie zmian rozwojowych (z obserwacji na obserwację) w poszczególnych obszarach:
- obszar edukacji w zakresie przygotowania do czytania i pisania
- obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia
- obszar edukacji społeczno-moralnej
- obszar edukacji kulturowo-estetycznej
- obszar edukacji ruchowej
- obszar edukacji przyrodniczej
- obszar edukacji muzycznej
- obszar edukacji matematycznej
- obszar edukacji technicznej
- obszar edukacji komunikacyjnej
- obszar edukacji zdrowotnej
Dołączony został również arkusz dotyczący dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Został on podzielony na 6 części:
- dojrzałość fizyczna
- dojrzałość emocjonalno-społeczna
- dojrzałość wolicjonalna
- dojrzałość umysłowa
- dojrzałość do czytania i pisania
- dojrzałość do matematyki
Każdy arkusz został przygotowany dla poszczególnej kategorii wiekowej :
- dla dziecka 3-letniego
- dla dziecka 4-letniego
- dla dziecka 5-letniego
- dla dziecka 6-letniego
- plus arkusz dla dziecka w dowolnym wieku
Dostępne są trzy rodzaje zestawień wyników:
- Zestawienie imienne : obrazuje wyniki pojedynczego badania jednego dziecka lub porównania kilku wyników tego samego dziecka w przedziale czasu.
- Zestawienie sumaryczne : przedstawia wyniki pojedynczego badania dowolnej grupy dzieci.
- Zestawienie sumaryczne porównawcze : umożliwia porównanie wyników badań w czterech przedziałach czasowych.
Wyniki podawane są w formie opisowej i graficznej. Istnieje możliwość dodawania własnych formularzy oraz edycja już istniejących. Wszystkie materiały zawarte w programie można drukować. Zaletą programu jest LICENCJA WIELOSTANOWISKOWA.Regulamin sklepu internetowego        Polityka prywatności        Dostawa        Płatność        Odstąpienie od umowy
Zadaj pytanie on-line